Thông báo bổ nhiệm TV HĐQT và BKS bổ sung nhiệm kỳ 2021-2025

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Thông báo bổ nhiệm TV HĐQT và BKS bổ sung nhiệm kỳ 2021-2025

Ngày ban hành

30/06/2023

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Doãn Thị Bích Ngọc

Miêu tả văn bản

Thông báo bổ nhiệm TV HĐQT và BKS bổ sung nhiệm kỳ 2021-2025

Văn bản cùng loại gần đây

vi