Thông báo Công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2015

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Thông báo Công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2015

Ngày ban hành

22/06/2015

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

Văn bản cùng loại gần đây

vi