Thông báo ký hợp đồng kiểm toán 2019-2020

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán 2019-2020

Ngày ban hành

09/10/2019

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 & 2020.

Văn bản cùng loại gần đây

vi