Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 27

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 27

Ngày ban hành

18/11/2016

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

Thông báo số 138/2016/TGĐ ngày 18/11/2016 về việc Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 27.

Văn bản cùng loại gần đây

vi