Thông báo Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Thông báo Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày ban hành

06/10/2015

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

Thông báo Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Văn bản cùng loại gần đây

vi