Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Ngày ban hành

15/02/2022

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Văn bản cùng loại gần đây

vi