Thư mời tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Thư mời tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày ban hành

07/06/2021

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Doãn Thị Bích Ngọc

Miêu tả văn bản

HĐQT Công ty CP Công nghệ Tiên Phong (mã chứng khoán: ITD) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của công ty

Văn bản cùng loại gần đây

vi