Văn bản đề cử ứng viên HĐQT hoặc BKS nhiệm kỳ mới 2021-2025

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Văn bản đề cử ứng viên HĐQT hoặc BKS nhiệm kỳ mới 2021-2025

Ngày ban hành

07/06/2021

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Miêu tả văn bản

Mẫu văn bản đề cử ứng cửa viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2021-2025

Văn bản cùng loại gần đây

vi