Công nghệ Tiên Phong (ITD) dự kiến chia cổ tức năm 2019 là 10%

CTCP Công nghệ Tiên Phong (Mã chứng khoán : ITD – sàn HOSE ) vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020 ngày 30/6/2020.

Trước đó, trong nghị quyết Hội đồng quản trị công bố kế hoạch năm 2020 với doanh thu 610 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 21 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức tối thiểu 10% bằng tiền mặt.

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Ngoài ra, doanh nghiệp còn quyết định chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ là 10%. Như vậy, với số lượng cổ phiếu đang lưu hành gần 19 triệu cổ phiếu, ITD sẽ chi khoảng 19 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2019. Tính tới 31/03/2020 doanh nghiệp sở hữu 92.000 triệu đồng tiền và tiền gửi kỳ hạn ngắn vì vậy đủ khả năng có thể thực hiện cam kết với cổ đông.

Chiến lược phát triển của Công ty Tiên Phong hoạch định cho giai đoạn 2015-2020 là “cung cấp giải pháp tích hợp tổng thể, mang lại hiệu quả và sự hài lòng cho khách hàng thông qua việc thực hiện dự án với tiến độ nhanh và chất lượng cao”. Chiến lược này được xây dựng trên nền tảng rà soát “chiến lược tăng tốc 2020″ và dự đoán tình hình vĩ mô, các xu hướng công nghệ và kinh doanh chính trong thời gian tới.

Hiện nay, ITD đang hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và dịch vụ trong lĩnh vực tự động hoá, giao thông thông minh, viễn thông tin học và hạ tầng hệ thống điện với địa bàn kinh doanh tại TP. HCM.

Tính tới ngày 16/06/2020, cổ phiếu ITD đang giao dịch vùng giá 8.900 đồng/CP.

Nội dung liên quan

vi