NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN

Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm kinh doanh dự án, sản phẩm. Phối hợp thiết lập và duy trì quan hệ với nhà cung cấp, khách hàng. Tìm kiếm khách hàng mới . Nghiên cứu, nắm bắt các sản phẩm/giải pháp về Hệ thống giao thông thông minh (ITS), Tin học viễn thông (ICT). Cung […]

Trưởng phòng Kinh doanh Dự án

Mô tả công việc Lập kế hoạch và triển khai kinh doanh sản phẩm giải pháp CNTT cho khối khach hàng lĩnh vực viễn thông, sản xuất, bán lẻ, giao thông vận tải, ngân hàng, tiêu dung nhanh và doanh nghiệp Thiết lập và duy trì các mối quan hệ hỗ trợ, hợp tác với […]