Trưởng phòng Kinh doanh Dự án CNTT

Mô tả công việc Phối hợp cùng nhân viên kinh doanh, các bộ phận liên quan, phát triển hệ thống bán hàng đến dự án đầu cuối (khách hàng end-user).  Đảm bảo thực hiện các mục tiêu kinh doanh.   Lên kế hoạch và triển khai kinh doanh tuần, tháng, quý, năm cho toàn bộ phòng […]

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án

Mô tả công việc Chịu trách nhiệm kinh doanh dự án.  Phối hợp thiết lập và duy trì quan hệ với nhà cung cấp, khách hàng.  Tìm kiếm khách hàng mới  Nghiên cứu, nắm bắt các sản phẩm/giải pháp về Hệ thống giao thông thông minh (ITS).  Cung cấp các giải pháp tối ưu cho […]

Trưởng phòng Kinh doanh Dự án

Mô tả công việc Lập kế hoạch và triển khai kinh doanh sản phẩm giải pháp CNTT cho khối khach hàng lĩnh vực viễn thông, sản xuất, bán lẻ, giao thông vận tải, ngân hàng, tiêu dung nhanh và doanh nghiệp Thiết lập và duy trì các mối quan hệ hỗ trợ, hợp tác với […]