[TUYỂN GẤP] QC/ Tester – Junior/ Senior

Mô tả công việc Lên kế hoạch công việc và đào tạo kỹ năng cho nhóm mình phụ trách. Thực hiện việc phân tích nghiệp vụ, ước lượng chi phí test, tạo testcase, review, giao task cho các thành viên và thực hiện task của bản thân Thực hiện việc tự kiểm tra kết quả […]

[TUYỂN GẤP] Quản lý dự án

Mô tả công việc Với vai trò Quản lý dự án Giao thông thông minh và/hoặc Công nghệ Thông tin, vị trí này được giao quyền để: Lập kế hoạch và truyền thông rõ cho các bộ phận liên quan (khách hàng, ban lãnh đạo, ban dự án, ban kinh doanh, ban tài chính) về […]

Kỹ thuật viên lắp đặt

Mô tả công việc Triển khai, hỗ trợ kỹ thuật các dòng sản phẩm của công ty Tìm hiểu về thiết bị, sản phẩm triển khai Lập kế hoạch và thực hiện công việc triển khai Tham gia triển khai, hướng dẫn hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm. Theo dõi, quản lý, đảm […]

Kỹ sư giải pháp Pre-sales ITS

Hệ thống quản lý và thu phí bãi đỗ

Mô tả công việc Thực hiện các công việc liên quan đến khảo sát, thiết kế kỹ thuật của bộ phận kỹ thuật – presales ban its, theo sự phân công cuẩ cấp trên trực tiếp hoặc ban giám đốc. Nội dung thiết kế: thiết kế cơ sở/ thiết kế kỹ thuật/ thiết kế bản […]

Kỹ sư giải pháp Pre-sales ICT

Kỹ sư

Phát triển đội ngũ kỹ sư tư vấn và thiết kế giải pháp tích hợp CNTT là mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch phát triển ITD Information. Chúng tôi đang tìm kiếm bạn, ứng viên có triển vọng và hoài bão phát triển lĩnh vực công nghệ cho doanh nghiệp. Hãy cùng đồng hành […]