Địa chỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

Trụ sở chính:
Tầng 4 - Tòa nhà ITD - Số 01 đường Sáng Tạo 
Khu E Office (KCX Tân Thuận), Quận 7, Tp.HCM
Tel: + (84-8) 3770 1114 - 15
Fax:+ (84-8) 3770 1116
Website: http://www.itd.vn

Văn phòng Hà Nội:
Tầng 8, tòa nhà 148 Tower, Số 148 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
ĐT: (84-4) 32121692/ 32121693/ 32121694
Fax: (84-4) 32121691

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

Trụ sở chính:
Tầng 4 - Tòa nhà ITD - Số 01 đường Sáng Tạo 
Khu E Office (KCX Tân Thuận), Quận 7, Tp.HCM
Tel: + (84-8) 3770 1114 - 15
Fax:+ (84-8) 3770 1116
Website: http://www.itd.vn

Văn phòng Hà Nội:
Tầng 8, tòa nhà 148 Tower, Số 148 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
ĐT: (84-4) 32121692/ 32121693/ 32121694
Fax: (84-4) 32121691

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU

Trụ sở chính:
Lầu 2 - Tòa nhà ITD - Số 01 Đường Sáng Tạo 
Khu E Office (KCX Tân Thuận), Quận 7, TP.HCM
Tel:+ (84-8) 3770 1055
Fax:+ (84-8) 3770 1056
Email: info@toancau.vn
Website: www.toancau.vn

Văn phòng Hà Nội:
Tầng 8, tòa nhà 148 Tower, Số 148 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
ĐT: (84-4) 32121692/ 32121693/ 32121694
Fax: (84-4) 32121691