Địa chỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN

Trụ sở chính:

Lầu 3 - Tòa nhà ITD - Số 01 đường Sáng Tạo 
Khu E Office (KCX Tân Thuận), Quận 7, TP.HCM
Tel: +(84-8) 3770 1051 - 3770 1052 
Fax: +(84-8) 3770 1053
Email: info@tantien.com.vn 
Website: www.tantien.com.vn 

Văn phòng Hà Nội:
Tầng 8, tòa nhà 148 Tower, Số 148 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
ĐT: (84-4) 32121692/ 32121693/ 32121694
Fax: (84-4) 32121691

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC SIÊU TÍNH

Trụ sở chính:

Lầu 4 - Tòa nhà ITD - Số 01 đường Sáng Tạo 
Khu E Office (KCX Tân Thuận), Quận 7, TP.HCM
Tel: +(84-8) 3770 1051 - 3770 1052 
Fax: +(84-8) 3770 1053
Website: http://www.st.com.vn

Văn phòng Hà Nội:
Tầng 8, tòa nhà 148 Tower, Số 148 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
ĐT: (84-4) 32121692/ 32121693/ 32121694
Fax: (84-4) 32121691

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THẠCH ANH

Trụ sở chính:

Lầu 4 - Tòa nhà ITD - Số 01 đường Sáng Tạo 
Khu E Office (KCX Tân Thuận), Quận 7, TP.HCM
Tel: +(84-8) 3770 114 - 3770 1015 
Fax: +(84-8) 3770 116

Văn phòng Hà Nội:
Tầng 8, tòa nhà 148 Tower, Số 148 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
ĐT: (84-4) 32121692/ 32121693/ 32121694
Fax: (84-4) 32121691