Địa chỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÍN THÔNG

Trụ sở chính:

Tầng 4 - Tòa nhà ITD - Số 01 đường Sáng Tạo 
Khu E Office (KCX Tân Thuận), Quận 7, Tp.HCM
Tel: + (84-8) 3770 1114 - 15
Fax:+ (84-8) 3770 1116
Website: http://www.tinthong.vn

Văn phòng Hà Nội:
Tầng 8, tòa nhà 148 Tower, Số 148 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
ĐT: (84-4) 32121692/ 32121693/ 32121694
Fax: (84-4) 32121691

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH GLOBAL – SITEM

Trụ sở chính:

Lầu 2, Tòa nhà ITD - Số 01 đường Sáng Tạo 
Khu E Office (KCX Tân Thuận), Quận 7, TP.HCM
Tel: + 84 8 37701266/67       
Fax: + 84 8 37701269

Website: www.gsc.com.vn

 

 

Văn phòng Hà Nội:
Tầng 8, tòa nhà 148 Tower, Số 148 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
ĐT: (84-4) 32121692/ 32121693/ 32121694
Fax: (84-4) 32121691