Được sự hỗ trợ về kỹ thuật của các đối tác hàng đầu về công nghệ cũng như đội ngũ nhân viên gồm nhiều kỹ sư được đào tạo trong và ngoài nước, công ty đã cung cấp thành công dịch vụ, giải pháp kỹ thuật, công nghệ viễn thông tin học được áp dụng trong việc quản lý doanh nghiệp và quản lý nhà nước.

Các giải pháp chính

  • Giải pháp lưới điện thông minh (Smart Grid / AMI / AMR)
  • Giải pháp quản lý chuỗi cung ứng (Supply-Chain Management)
  • Giải pháp an ninh thông minh (Smart Security)
  • Giải pháp in ấn chuyên dụng (Data-Print)
  • Giải pháp quảng cáo số (Digital Signage)

Giải pháp

Dự án tiêu biểu