Là hệ thống bao gồm các giải pháp kỹ thuật, dịch vụ ứng dụng công nghệ điều khiển, đo lường và tự động hóa quá trình sản xuất (process automation), điều khiển máy móc thiết bị, bao gồm cả thiết bị, hệ thống điện động lực trong phạm vi nhà máy

Các giải pháp chính:

Chủng loại, tính năng các thiết bị điều khiển, đo lường, động lực sẽ được kết hợp một cách linh động tùy theo công nghệ (Process) sản xuất của từng ngành cụ thể. Chúng ta cần dần nắm vững kiến thức về công nghệ và triển khai giải pháp trong các nhóm ứng dụng sau:

  • Cánh tay robot và ứng dụng: Collaborative Robot and Applications
  • Khai thác, chế biến dầu khí và các sản phẩm hóa dầu : Oil and Gas (O&G)
  • Chế biến, phân phối thực phẩm và đồ uống : Food and Beverage (F&B)
  • Xử lý nước và nước thải: Water Treatment & Wastewater Treatment (WT & WWT)
  • Hạ tầng: Sản xuất xi măng, sắt thép

Giải pháp

Dự án tiêu biểu