Tin tức công ty

Thông báo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2015
10/06/2015 10:29

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: 

 Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP công nghệ Tiên Phong 
 Mã chứng khoán: ITD 
 
Thông xe toàn tuyến cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây
09/04/2015 16:47

Sáng 8-2, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam đã chính thức làm lễ thông xe toàn tuyến cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây với tổng chiều dài 55 km

ITD tổ chức ĐH Cổ Đông Thường Niên năm 2014
09/04/2015 15:51

Chiều 15/07/2014, Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại Tầng G – ITD Building với sự tham dự của149 cổ đông (tổ chức và cá nhân), sở hữu và đại diện 9.261.268 cổ phần biểu quyết, chiếm hơn72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty