Tin tức công ty

Giảm tắc đường nhờ công nghệ mới
09/04/2015 14:20

Màn hình điện tử giống như hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh được lắp đặt ở hầu hết các xe ô tô tại châu Âu. Tuy nhiên trên thực tế, đây là công nghệ đặc biệt giúp lái xe tiết kiệm nhiều thời gian khi đi lại trong thành phố đông đúc.

Báo cáo kết quả mua lại Cổ phiếu của nhân viên nghỉ việc.

CBTT_THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH