Hoạt động sự kiện

02/12/2019 10:00

ITD Group – Tăng trưởng thị phần và chuyển đổi số là những mục tiêu được đặt ra trong định hướng chiến lược giai đoạn 2020 – 2025.

Chương trình chào mừng Quốc tế phụ nữ 08/03 - Show your hand, show your heart.
11/03/2019 15:52

Chào mừng kỷ niệm 109 năm ngày 08.03 – Quốc tế Phụ Nữ 2019

 

 

 

 

ITD - Khám sức khỏe định kỳ
22/02/2019 16:17

Chương trình chăm sóc sức khỏe cho toàn thể CBNV ITD Group vào ngày 20-28/02/2019