Thông cáo báo chí

23/01/2018 22:00

Kính gửi Quý cổ đông,

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về sự cố hệ thống giao dịch ngày 22/01/2018 và việc tạm ngừng giao dịch ngày 23/01/2018 để khắc phục sự cố kỹ thuật trên.

 

Công ty Tiên Phong ký kết hợp đồng có giá trị khoảng 219 tỷ đồng
19/04/2015 15:06

Công ty Tiên Phong ký kết hợp đồng có giá trị khoảng 219 tỷ đồng